Sihir Dükkanı Üyelik Sözleşmesi

 

 1. Taraflar

 

ÜNVAN        : SİHİR DÜKKANI HEDİYELİK EŞYA ÜRETİM DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

MERSİS NO : 0770091448700001

E-MAİL         : [email protected]

ADRES          : Aziziye Mah. Hoşdere Cad. No : 79 / B Çankaya / Ankara

 

“ÜYE”

AD SOYAD    :

E-MAİL         :

 

 1. Tanımlar
 • SİTE: SİHİR DÜKKANI tarafından belirlenen kapsamda çeşitli ürünlerin sunulduğu ve çevrimiçi web sitesini (sihirdukkani.com),
 • HESAP SAHİBİ: SİHİR DÜKKANI üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olan ve kendine hesap oluşturulan her gerçek ve tüzel kişiyi,
 • KİŞİSEL VERİ: Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 3/d. maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi tanımlar.
 1. Sözleşmenin Konusu

İşbu Üyelik Sözleşmesinin konusu, Sihir Dükkanı web sitesinin üyelik  (hesap) oluşturma ve kullanım şartlarının belirlenmesidir.

 1. Üyelik Şartları
 • 1. HESAP SAHİBİ, Site’ye üye olmak için, internet sitesi üzerinde yayınlanan Hesap Oluşturma Formu’nu doğruluğunu beyan ettiği bilgilerle tamamladıktan sonra, işbu Üyelik Sözleşmesi kutucuğuna tıklayarak sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt eder.
 • 2. Üyelik bilgilerini ve şifreyi ele geçiren üçüncü kişilerin yetkisiz erişimini önlemek HESAP SAHİBİ’nin sorumluluğundadır. HESAP SAHİBİ, yetkisiz olarak ele geçirilmiş hesap durumunu gecikmeden SİHİR DÜKKAN’ına bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.
 • 3. “HESAP SAHİBİ” kullanıcı adı belirlerken genel ahlaka ve hukuka aykırı isimler belirlenemez. HESAP SAHİBİ kullanıcı adını belirlerken herhangi bir üçüncü şahsın marka ve telif hakkını ihlal edecek bir işlem yapamaz. SİHİR DÜKKANI, bu hallerde HESAP SAHİBİ’nin üyeliğini silme hakkını saklı tutar.
 • 4. HESAP SAHİBİ, işbu Sözleşmeyi onayladığı andan itibaren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin işleneceğini kabul eder.
 • 5. HESAP SAHİBİ, Sihir Dükkanı sitesinde sergilenen ürünler ve Sihir Dükkanı Blog sitesinde okuyucuya sunulan içeriklere genel ahlaka ve hukuka aykırı yorum yazamaz. Aksinin tespiti halinde SİHİR DÜKKANI, söz konusu yorumu silme ve/veya HESAP SAHİBİ’nin üyeliğini silme hakkını saklı tutar.
 • 6. SİHİR DÜKKANI, istediği zamanda ve istediği yöntemle birlikte işbu Üyelik Sözleşmesini koşullarını tek taraflı olarak değiştirebilir veya tamamen ortadan kaldırabilir.
 • 7. SİHİR DÜKKANI, herhangi bir sebeple bağlı olmadan ve HESAP SAHİBİ’ne bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir.
 • 8. SİHİR DÜKKANI, “HESAP SAHİBİ” tarafından Site’ye iletilen veya Site’ye işlem girişi yapılan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.
 • 9. SİHİR DÜKKANI, işbu Sözleşmenin yürürlükte olduğu sürece HESAP SAHİBİ’nin kusuru veya müdahalesi sonucunda doğacak hiçbir nam altında tazminat veya cezadan SORUMLU DEĞİLDİR.
 1. Sözleşme Değişiklikleri

SİHİR DÜKKANI,  işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni gerekli göreceği herhangi bir zamanda Sihir Dükkanı İnternet Sitesin’de yayınlayarak veya yeni sözleşmeyi HESAP SAHİBİ’ne bildirmiş olduğu iletişim adreslerine ileterek değiştirebilir. Değişikleri içeren sözleşme, yayınlandığı/iletildiği tarihte yürürlüğe girmiş olacaktır.

 1. Yetki

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”ne Türk Hukuku uygulanacak olup,  doğabilecek her türlü ihtilafın halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 1. Delil Sözleşmesi

İşbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda SİHİR DÜKKANI’nın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Yürürlük

İşbu Sözleşme, tüm ekleri ve maddeleriyle “HESAP SAHİBİ”nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.