KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine Kanun’un 11inci maddesinde ilgili kişiye tanımlanan hakları aşağıda bulunan formu doldurup [email protected] adresine göndererek kullanabilirsiniz.

E-mail adresimize iletilmiş olan başvurular KVKK m.13/2 gereğince, talebin niteliğine göre tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Başvurunuza ilişkin sonucunuz, öncelikle bildirmiş olduğunuz e-mail adresine gönderilecektir. Eğer bir e-mail adresi belirtmemiş iseniz başvurunuz adresinize iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilecektir.

İletmiş olduğunuz bilgi ve belgelerinizin doğru veya güncel olmaması sebebiyle yaşanacak sorunlara ilişkin hiçbir mesuliyet kabul edilmemekte olup, yetkisiz başvuru halinde de Şirketimizce mesuliyet doğmamaktadır.

  1. Başvuru sahibi ilgili kişiye ilişkin bilgiler:
Ad Soyad:
TC Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
E-posta:
Adres:

 

  1. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: